Julkaisut

Onkiveden kunnostushanke - kysely alueen osakaskunnille

Julkaistu 24.5.2024 Muokattu 24.5.2024

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry toteuttaa Onkiveden yleissuunnitteluhankkeen, jossa ajantasaistetaan Onkiveden alueen yleissuunnitelma ja kartoitetaam nykyiset kunnostustarpeet. Suunnitelmassa käydään yleisesti läpi kunnostusta vaativia kohteita sekä esitellään kohteisiin suositeltavia kunnostustoimenpiteitä kustannusarvioineen.

Hanke lähtee käyntiin kyselytutkimuksella sekä toukokuussa toteutettavilla vesinäytteenotoilla.

Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys toteuttaa Onkiveden alueen osakaskunnille, toimijoille sekä järven käyttäjille suunnatun kyselyn yleissuunnitelmahanketta varten. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa järven käyttäjien näkemyksiä Onkiveden alueellisista kunnostustarpeista. Kyselyssä esiin nouseville alueille toteutetaan tarkempia maastotarkasteluja kesällä 2024, joiden perusteella osalle kohteista toteutetaan tarkemmat kunnostussuunnitelmat.

Kysely on avoinna 30.6.2024 saakka ja siihen pääset vastaamaan tästä.

Lisätietoja hankkeesta skvsy.fi/hanke/yleissuunnitelma-onkiveden-kunnostus/

Jaa sivu: