Julkaisut

Suoniemen alueen kehittäminen puhtaan siirtymän kiertotalousalueeksi 

Julkaistu 9.7.2024 Muokattu 10.7.2024

Lapinlahden kunta on saanut Pohjois-Savon liiton myöntämän JTF-rahoituksen (Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta ja Suoniemen alueen kehittäminen puhtaan siirtymän kiertotalousalueeksi- hanke on käynnistynyt. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2024 - 30.6.2025. Hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä noin 206 000 euroa.  

Hankkeen tavoitteena on selvittää Lapinlahdella sijaitsevan Suoniemen alueen kehittämispotentiaali puhtaan siirtymän kiertotalousalueeksi ja laatia suunnitelma kiertotalousalueen perustamiseksi ja biotalouselinkeinojen kehittämiseksi alueella. Tavoitteena on tukea uusien investointien käynnistymistä ja investoijien mielenkiinnon herättämistä alueen potentiaaleja kohtaan sekä esiselvittää konkreettisten investointihankkeiden käynnistymistä. Suoniemen alueella sijaitsee jätevedenpuhdistamo, jonka potentiaali merkittävänä raaka-aine- ja energialähteenä kiertotalousalueelle selvitetään hankkeessa. 

Hankkeessa selvitetään ainakin ravinteiden talteenottoa jätevedestä ja niiden jalostamista kiertolannoitteiksi, biokaasun talteenottoa ja jalostamista, jäteveden sisältämän lämpöenergian talteenottoa ja hyödyntämistä, biopohjaisten jakeiden polttoa energiaksi, hiilidioksidin talteenottoa ja hyötykäyttöä, uusioveden tuotantoa, uusien kiertotalousyrityksien ja bio- ja kiertotalouden investointeja Suoniemen alueelle sekä yhteistyömahdollisuuksia nykyisten alueellisten teollisten toimijoiden kanssa. Selvityksiä tullaan teettämään suurelta osin asiantuntijaostopalveluna. 

Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja kiertotalouden, puhtaan siirtymän ja energiateknologiatoimialalle ja tukea Pohjois-Savon maakunnan ja kuntien tavoitteita uusiutuvan energian hyödyntämisessä ja puhtaassa siirtymässä Pohjois-Savon oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman mukaisesti. Omalta osaltaan hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on myös mahdollistaa vedyntuotannon rakentumista sekä jakeluverkoston laajentumista itäiseen Suomeen tukemaan paikallista, seudullista ja valtakunnallista energiahuoltovarmuutta. Vedyn jakeluverkoston kautta itäinen Suomi on mahdollista kytkeä osaksi Euroopan uusiutuvan energian verkostoa, joka mahdollistaa uuden kansainvälisen liiketoiminnan synnyttämisen Lapinlahdelle ja Pohjois-Savoon.  

Hankkeessa tehtävän selvityksen perusteella edistetään bio- ja kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa, tehostetaan raaka-aineiden käyttöä, luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistetään puhdasta siirtymää. 

 

 

Lisätietoja: 

Hanketyöntekijä, 

Roosa-Maria Lahnavik 

0404883036 

roosa-maria.lahnavik@lapinlahti.fi 

Jaa sivu: