Julkaisut

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuaika

Julkaistu 18.1.2024 Muokattu 18.1.2024

Vuoden 2023 kunnossapitoavustusten hakuaika sähköisessä järjestelmässä 1.2.-29.2.2024

Tiekunnat laativat hakemuksensa sähköisessä järjestelmässä. Edellisen hakukierroksen perusteella avustuskelpoiseksi todetuille tiekunnille on toimitettu kirjeitse hakujärjestelmään tarvittavat tunnukset ja salasanat. Ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Lapinlahden kunnan tekniseen osastoon. Tunnukset ovat voimassa, ja järjestelmään voidaan kirjautua edellä ilmoitettuna hakuajankohtana.

Kunnossapitoavustus haetaan sähköisessä järjestelmässä osoitteessa https://lapinlahti.tiekuntarekisteri.fi
Sähköiselle hakulomakkeelle täytetään tiekunnan ja yksityistien perustiedot, kuten
• Tien nimi ja tiekunnan nimi
• Tiekunnan tilinumero
• Tien kokonaispituus sekä pysyvästi asuttu pituus
• Viimeisimmän kokouksen päivämäärä
• Ilmoitus läpiajoliikenteestä ja/tai koulukuljetuksista
• Tiekunnan yhteyshenkilön / -henkilöiden tiedot

Perustietojen lisäksi lomakkeella ilmoitetaan tiekunnan tulot ja menot menneeltä vuodelta. Avustuskelpoisten hoitokustannusten kokonaismäärä ilmoitetaan erikseen omassa kohdassaan. Hakemukseen tulee liittää tuloslaskelma tai muu luotettava selvitys menneen vuoden tuloista ja menoista, sekä kopio viimeisimmästä tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirjasta (ei neljää vuotta vanhempi).

Lomake täytetään huolellisesti kaikkien pyydettyjen kohtien osalta. Puutteellista hakemusta ei voi jättää käsittelyyn. Hakemukset tulee jättää järjestelmään määräaikaan mennessä, viimeistään 29.2.2024. Määräajan jälkeen järjestelmä sulkeutuu ja hakemuksen jättäminen ei ole enää mahdollista.

Avustuskelpoisia ovat vähimmäispituudeltaan 400 m pituiset tiet, joiden vaikutuspiirissä on vähintään yksi Lapinlahden kunnan asukkaan pysyvästi asuttama kiinteistö. Lisäksi avustuskelpoisuus edellyttää, että

  • Yksityistielle on perustettu Yksityistielain 560/2018 mukainen tiekunta
  • Tiekunta on järjestäytynyt vähintään yksityistielaissa osoituin määräajoin. Viimeisimmän kokouksen pitämisestä ei saa olla yli 4 vuotta.
  • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä
  • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Liikenneviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)
  • Tiekunnalla on oma pankkitili
  • Jos tiekunnalle myönnetään yksityistien kunnossapitoavustusta, tien käyttämistä muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei kielletä
Jaa sivu: