Maisematyölupahakemus

Maisematyölupa, puiden kaataminen

Tulostettava lomake

Maisematyölupahakemus

Maisematyöluvan vaativat toimenpiteet: o maisemaa muuttava maanrakennustyö o puiden kaataminen o muu edellisiin verrattava toimenpide

Lupa on tarpeen vain asemakaava-alueella sekä yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Täytä hakemuslomake huolellisesti ja palauta lomake tarvittavine liitteineen Lapinlahden kunnan rakennusvalvontaan.

Lomakkeen toimitustiedot

Lapinlahden kunnan rakennusvalvonta
Asematie 4
73100 Lapinlahti

Liittyvät palvelut