Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa nuoria, jotka ovat työn tai koulutuksen ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle

Palvelu

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa yli 15 -vuotiaita nuoria, jotka ovat työn tai koulutuksen ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Etsivä auttaa nuoren myös hänelle suunnattujen palveluiden ääreen. Etsivä nuorisotyöntekijä ja nuori kartoittavat yhdessä nuoren elämäntilannetta, tukitarpeita, voimavaroja ja toimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on tehdä näkyväksi erilaiset polut kohti koulutusta, työelämää tai muuta nuoren tilanteeseen sopivaa ratkaisua.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille.

Toimintaohje

Etsivän nuorisotyöntekijän juttusille voi hakeutua nuori itse, yhteydenotto voi myös tulla vanhemmilta, kavereilta tai esimerkiksi nuoren koulusta tai oppilaitoksesta. Etsivä nuorisotyöntekijä on vaitiolovelvollinen, turvallinen ja puolueeton asiantuntija, jonka puoleen voi kääntyä matalalla kynnyksellä.

Etsivä nuorisotyöntekijä jalkautuu sinne missä nuoret ovat. Etsiväntyön nuorisotyöntekijän toimisto on nuorisotila Laparilla (Lapinlahti). Tapaamisia voi sopia myös nuorisotila Klubille (Varpaisjärvi). Etsivä nuorisotyö on liikkuva työmuoto. Parhaiten hänet tavoittaa puhelimitse, sähköpostitse ja/tai facebookista.

Ota yhteyttä etsivän nuorisotyön työntekijään omassa kunnassasi. Voit hakea etsivää nuorisotyöntekijää Into ry:n etsivähaulla.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria pääsemään koulutukseen, työhön tai muuhun heidän tarvitsemaan palveluun. Etsivän nuorisotyön työntekijät ovat läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen keskusteluun aikuisen kanssa. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on nuorille vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö ottaa myös yhteyttä alle 29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat esimerkiksi keskeyttäneet koulunsa tai ase- tai siiviilipalveluksensa.

Nuorisolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285