Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tavoitteena on kuntalaisten laaja-alainen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen.

Palvelu

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin edistämisen tavoitteena on kuntalaisten laaja-alainen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Hyvinvoinnin edistämisen työ pohjautuu kuntalakiin ja terveydenhuoltolakiin. Hyvinvoinnin edistäminen Lapinlahden kunnassa on laaja-alaista yhdistäen kunnan palvelujen toimijat. Yhteistyötä tehdään myös poliisin, seurakunnan, järjestöjen, yhdistysten ja alueen yritysten kanssa ja myös kuntalaisia osallistaen. Hyvinvoinnin edistäminen on Lapinlahden kunnan yksi keskeisiä tavoitteita.

Asioi tästä

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.