Lukiokoulutus

Yleislukio ja kuvataiteen erityislukio Lapinlahdella tarjoaa laajan yleissivistyksen ja monipuolisen kuvataiteen opiskelun.

Palvelu

Lukiokoulutus

Tietoa, taitoa ja taidetta.

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio tarjoaa laajan yleissivistävän opintotarjonnan, monipuolista kuvataiteen opetusta ja mahdollisuuden suorittaa kurkistusopintoja korkeakouluihin. Lukiossa opiskellaan monipuolisesti eri oppiaineita kuten äidinkieltä ja vieraita kieliä, humanistis-yhteiskunnallisia ja matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, katsomusaineita sekä taito- ja taideaineita. Lukiokoulutus antaa keskeiset valmiudet jatkaa opiskelua yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Lukio-opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Opiskelija laatii lukio-opintojen alussa oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa, jonka mukaan hän suorittaa opintojaan. Lapinlahden lukiossa on mahdollista suorittaa kuvataiteen sekä median lukiodiplomi.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Peruskoulun päättötodistus tai vastaava todistus. Opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella, jonka on oltava vähintään 7,0. Kuvataidelukion valintaperusteisiin kuuluu lisäksi kaksi näytetyötä sekä motivaatiokirje. Lisätietoa hakemisesta lukion kotisivuilla.

Toimintaohje

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukioon haetaan kevään yhteishaussa Opintopolku.fi -osoitteessa. Opintopolussa täytettävän hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee täyttää ja lähettää lukiolle ainevalintakortti, jonka saat tulostettua lukion kotisivuilta.

Jos haluat vaihtaa kesken lukio-opintojesi Lapinlahdelle opiskelemaan, ota yhteyttä lukion kansliaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Opiskeluun tarvittavat välineet ovat maksuttomia niille opiskelijoille, jotka kuuluvat laajentuneen oppivelvollisuuden piiriin. Tarkemmat tiedot oppivelvollisuuden piiriin kuulumisesta sekä maksuttomuuden laajuudesta oppivelvollisuuslaissa.

Opiskeluun tarvittavat välineet ovat maksuttomia niille opiskelijoille, joilla oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle. Oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle, jos opiskelija on suorittanut peruskoulun 9. luokan keväällä 2021 tai myöhemmin.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutus antaa valmiudet aloittaa opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto, joka antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Voit pyrkiä haluamaasi oppilaitokseen. Koulutuksen järjestäjä päättää, kenet ottaa opiskelijaksi oppilaitokseensa.

Lukiokoulutuksen oppimäärän tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Oppimäärät ja niihin kuuluvat opinnot mitataan opintopisteillä. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Nuorille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot on mitoitettu päätoimista opiskelua varten. Lukiokoulutusta järjestetään erikseen myös aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä.

Oppivelvollisuuslaki

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214

Lukiolaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714