Vaalit

Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä sekä kuntavaalien ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta kunnassa.

Palvelu

Vaalit

Voit äänestää vaaleissa vaalipäivänä tai sitä ennen ennakkoäänestyksessä. Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Niitä on esimerkiksi monissa kunnan virastoissa, kirjastoissa tai posteissa. Kaikki lähialueen ennakkoäänestyspaikat löydät ilmoituskortista tai netistä osoitteesta www.vaalit.fi.

Vaalipäivänä saat äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan siten, että hänen luokseen saapuu vaalitoimitsija ottamaan äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle siitä, että hän haluaa äänestää kotonaan. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään tiistaina 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Ilmoitus voidaan tehdä joko kotiäänestyslomakkeella tai puhelimitse (keskusvaalilautakunnan puhelinnumero löytyy äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista).

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ehdot ja kriteerit

Väestörekisterikeskus laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) 46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, kotikunta ja vaalipäivän äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Toimintaohje

 • Näin äänestät ennakkoon*
 1. Ota äänestykseen mukaan henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.
 2. Näytä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle. Virkailija tarkistaa sen ja antaa sinulle äänestyslipun.
 3. Mene äänestyskoppiin, jossa täytät äänestyslippusi. Kirjoita äänestyslippuun selvästi sen ehdokkaan numero, jota äänestät.
 4. Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta kuin ehdokkaasi numero.
 5. Taita äänestyslippu keskeltä niin, että kukaan ei voi nähdä numeroa.
 6. Palaa vaalivirkailijan luokse. Hän leimaa taitetun äänestyslipun ja antaa sinulle ruskean vaalikuoren.
 7. Laita äänestyslippu kuoreen ja liimaa kuori kiinni. Tarkista, että kuori on huolellisesti kiinni.
 8. Vaalivirkailija pyytää sinua allekirjoittamaan lomakkeen.
 9. Allekirjoituksella vakuutat, että olet itse täyttänyt äänestyslipun, saanut siihen leiman ja sulkenut sen kirjekuoreen.
 10. Lopuksi virkailija sulkee vaalikuoren ja allekirjoitetun lomakkeen keltaiseen lähetekuoreen.
 11. Lähetekuori lähetetään keskusvaalilautakunnalle.

Näin äänestät vaalipäivänä

 1. Ota äänestykseen mukaan henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.
 2. Näytä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle. Virkailija tarkistaa sen ja antaa sinulle äänestyslipun.
 3. Mene äänestyskoppiin, jossa täytät äänestyslippusi.
 4. Kirjoita äänestyslippuun selvästi sen ehdokkaan numero, jota äänestät.
 5. Jos et muista numeroa, tarkista numero äänestyskopin seinällä olevasta luettelosta.
 6. Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta kuin ehdokkaasi numero.
 7. Taita äänestyslippu keskeltä niin, että kukaan ei voi nähdä numeroa.
 8. Palaa vaalivirkailijan luokse. Hän leimaa taitetun äänestyslipun.
 9. Pudota taitettu ja leimattu äänestyslippusi vaaliuurnaan.

Muista äänestystavoista löydät ohjeet www.vaalit.fi

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Vaalilaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=vaalilaki

Liittyvät palvelut