Katujen ja yleisten alueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Verkkoasiointi

Katujen ja yleisten alueiden käyttöluvat ja vuokraus

Työskentely katualueella vaatii luvan. Kaivuulupa vaaditaan, kun suoritetaan kaivutöitä katualueella tai muulla kunnan omistamalla yleisellä alueella. Sijoituslupa tarvitaan kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen tai niiden huoltotöihin katu- tai yleisellä alueella.

Liittyvät palvelut