Nuorten kesätyötuki ja -työllistäminen

Lapinlahden kunta tukee nuoria työllistäviä kotitalouksia, yrityksiä ja yhteisöjä myöntämällä kesätyötukea nuoren palkkaukseen. Kesätyötukea myönnetään vuosittain varattujen määrärahojen puitteissa. Mikäli hakemusten määrä ylittää varatut määrärahat, myönnetään tukea harkinnan mukaan mahdollisimman monelle.   

Kesätyötuki on 25 €/6 tuntia toteutunutta työtä. Sitä maksetaan vähintään 250 €/ nuori ja enintään 500 €/ nuori. 

Työnantaja voi saada tukea useamman nuoren työllistämiseen, mutta nuori voi saada tukea vain yhden työnantajan palveluksessa työskentelyyn. Tukea haetaan Lapinlahden kunnan nettisivujen kautta. Tuen hakuaika 18.3.-14.4.2024.

Kesätyötuen ehdot:  

 • Työllistettävä nuori on lapinlahtelainen ja työllistämisvuonna vähintään 16 vuotta ja enintään 20 vuotta täyttävä. Hakuvaiheessa ei vielä tarvitse olla tiedossa työllistettävän nuoren henkilötiedot.
 • Solmittava työsuhde on mahdollisuuksien mukaan nuoren ensimmäinen kesätyö. 
 • Työsuhteessa noudatetaan alan normaaleja työehtosopimusehtoja ja huomioidaan nuorta työntekijää koskevat ohjeistukset ja lainsäädäntö.
 • Työnantajan on otettava työllistettävälle nuorelle tapaturmavakuutus ennen työsuhteen alkamista ja huolehdittava työnantajan sivukulujen suorituksista.
 • Työsuhde toteutuu aikavälillä 1.5.-30.8.2024.
 • Työsuhde kestää vähintään 10 päivää.
 • Työaika on vähintään 6 tuntia/päivä tai vaihtoehtoisesti työtunteja on kerryttävä vähintään 60 tuntia koko työsuhteen aikana. Enintään korvataan työtunteja yhteensä 120 tuntiin asti.
 • Kesätyötukea voidaan myöntää myös urakkapalkalla työllistävälle työnantajalle, jos ehdot täyttyvät muuten
 • Avustus maksetaan erillisen maksatushakemuksen perusteella, kun työsuhde on toteutunut ja kaikki kulut on maksettu 
 • Maksatushakemus tehdään sähköisesti Lapinlahden kunnan nettisivujen kautta mahdollisimman pian työsuhteen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.9.2024 mennessä. Tämän jälkeen saapuneita maksatushakemuksia ei käsitellä.
 • Maksatushakemukseen on liitettävä nuoren työsopimus, tositteet maksetusta palkasta sekä työnantajan sivukuluista, sekä erillinen tuntilista, mikäli työaika on ollut vaihteleva
Rytkönen, Heidityöllisyyskoordinaattori

Nuorten kesätyöllistäminen

Lapinlahden kunta toteuttaa nuorten kesätyöllistämisen yhteistyössä 4H:n kanssa. Nuorten kesätyöpaikkojen hakuaika ilmoitetaan vuosittain paikallislehdessä, sosiaalisessa mediassa ja kunnan kotisivuilla.

Kesän 2024 kesätyöhaku on päättynyt.