Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Linkki

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava voi koskea koko kunnan aluetta tai rajattua aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Saavutettavuustiedot

Saavutettavuustietoja ei ole saatavilla tälle verkkosivulle.