Rakentamisen luvat

Rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus

Tulostettava lomake

Rakentamisen luvat

• Lupahakemus tehdään yhtenä kappaleena Lapinlahden kunnan www-sivuilla olevalle lupien hakuun tarkoitetulla yleislomakkeella tai Suomen Kunnallisliiton lomakkeelle nro 6666 Rakennus -tai toimenpidelupa myönnetään sille, joka omistaa tai hallitsee rakennuspaikkaa. Hakemusasiakirjan allekirjoittajina ovat kaikki rakennuspaikan haltijat.

Lomakkeen toimitustiedot

Asematie 4
73100 Lapinlahti