Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Vuosittain kunta jakaa hakemusten perusteella kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- sekä toiminta-avustuksia yhteisöille ja yksityisille tahoille.

Palvelu

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Kunnan tukimuodot 3. sektorin toimijoille

Avustukset Vuosittain kunta jakaa hakemusten perusteella kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- sekä toiminta-avustuksia yhteisöille ja yksityisille tahoille. Hakuilmoitus on Matti ja Liisa -lehdessä sekä kunnan kotisivuilla. Yleensä haku avautuu tammikuussa.

Tilat Kunnan tilojen varauksista voi kysyä asianomaisten koulujen rehtoreilta, Jussinpihan päiväkeskuksesta, monitoimitalon vahtimestarilta, liikuntasihteeri ja kunnantalon hallinto-osastolta. Tilat ovat pääsääntöisesti maksuttomia lapinlahtelaisille yleishyödyllisille yhteisöille esim. kokouksiin, koulutuksiin sekä tapahtumiin.

Muu tuki Työllistämiseen liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä työllisyyskoordinaattoriin. Tapahtumillesi saat lisänäkyvyyttä ilmoittamalla niistä kunnan nettisivujen tapahtumakalenteriin. Samalla tapahtuma tulee myös kunnan facebook-sivuille.

Joka kesäksi tehdään Kesäesite, joka pitää sisällään sekä tapahtumia, nähtävyyksiä, käyntikohteita että matkailijan tarvitsemia palveluja. Ilmoita tapahtumistasi kulttuurikoordinaattorille, mikäli haluat sen mukaan esitteeseen. Esitteessä ilmoittaminen on maksutonta ja sitä on jaossa mm. tapahtumissa ja matkailuyrityksissä. Lisäksi esitettä postitetaan matkanjärjestäjille ja liikennöitsijöille. Hankevalmisteluun ja rahoitusten hakuun liittyviä vinkkejä voi kysyä kulttuurikoordinaattorilta.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166

Liittyvät palvelut