Nuorten työpaja NOUP (Nuorten Osallisuus Uusille Poluille)

Nuorten työpaja tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta 16-29 -vuotiaille nuorille.

Palvelu

Nuorten työpaja NOUP (Nuorten Osallisuus Uusille Poluille)

Lapinlahden kunnan nuorten työpaja NOUP- Nuorten Osallisuus Uusille poluille tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta 16-29 -vuotiaille nuorille sekä tarjoaa tukea koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Nuorten työpajalla työskentelee palveluohjaaja sekä työpajaohjaaja ja työpaja tarjoaa monimenetelmällistä yksilövalmennusta kuten neuropsykiatrista valmennusta ja nuorisoterapiaa sekä ryhmämuotoisia sosiaalisten tilanteiden harjoittelutoimintoja arjessa.

Kuntouttavassa työtoiminnassa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa nuori pääsee kokeilemaan yksilöllisesti ja tuetusti erilaisia itseä motivoivia ja kuntouttavia työtehtäviä, tekemään kädentaitotuotteita esimerkiksi myyntiin pajamyymälään sekä tekemään opintoja yhteistyössä alueen oppilaitosten tai nettilukion kanssa.

Nuorten työpajan tiloissa toimii myös Pitäjäntuvan kirpputori, jossa nuorilla on mahdollisuus myös työskennellä sovitusti. Lisäksi Pitäjäntuvan tiloista jaetaan kouluilta jäävää hävikkiruokaa kuntalaisille tiistaista perjantaihin.

Nuorten työpajan osarahoituksesta vastaa Itä-Suomen AVI, joka valvoo myös toimintaa.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Voit päästä mukaan työpajatoimintaan, jos olet alle 29-vuotias.

Toimintaohje

Voit ohjautua nuorten työpajalle mm. kuntakokeilun, mielenterveystoimiston, etsivän nuorisotyön tai sosiaalitoimen kautta.

Ota yhteyttä paikkakuntasi työpajaan, jos haluat hakeutua mukaan työpajatoimintaan. Myös viranomainen tai koulutuksen järjestäjä voi ohjata sinut työpajalle.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Nuorten työpajalla saat tavoitteellista, tarpeittesi mukaista valmennusta. Työpajalla pääset kehittämään osaamistasi ja taitojasi käytännön tekemisen avulla.

Valmennuksen ja käytännön tekemisen tavoitteena on

  • tunnistaa ja kasvattaa osaamistasi
  • vahvistaa hyvivointiasi ja työelämävalmiuksiasi
  • tukea sinua kohti koulutusta ja työtä.

Sinulla on oikeus saada työpajassa henkilökohtainen valmennussuunnitelma.

Nuorisolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285