Työllisyyden kuntakokeilu

TE-palvelut kuntakokeilun asiakkaille.

Palvelu

Työllisyyden kuntakokeilu

Kuntakokeilun asiakkaaksi ohjautuvat ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset. Työllisyyden kuntakokeilun tarkoituksena on saada tehostettua työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä ohjautumista koulutukseen. Lisäksi kuntakokeiluilla pyritään saamaan uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen sekä vahvistaa kuntien roolia palveluiden tarjoajana. Tavoitteena on kehittää palveluita, jotka vastaavat entistä paremmin työnhakijoiden yksilölliseen tarpeeseen.

Alla olevasta linkistä saat tietoa, kuinka toimia, kun jäät työttömäksi https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/tyottomyys

Oheisessa videossa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisen ohjevideo.

Ilmoita mahdollisista muutoksista verkossa Oma asiointi -palvelun kautta:

• Jos yhteystietosi muuttuvat tai tilanteesi muuttuu, esimerkiksi aloitat työt tai opinnot. • Jos tarvitset apua tai neuvoja työnhakuasioissasi, voit jättää yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelun kautta. • Kun jätät yhteydenottopyynnön Oma -asiointi -palvelussa, sinuun otetaan yhteyttä viiden (5) arkipäivän sisällä.

Oma asiointi -palvelu: www.tyomarkkinatori.fi

TE24-uudistus 1.1.2025 työllisyyden hoito siirtyy kokonaisuudessaan kunnille, samalla nykyiset TE-palvelut lakkautetaan. Kunnille siirtyvät tehtävät vastaavat pääosin TE-palvelujen tarjoamia julkisia työvoima- ja yrityspalveluja.

https://tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus

Asioi tästä