Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin liittyvät asiat

Palvelu

Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee mm ympäristölupia ja ympäristönsuojelulain mukaisia ilmoituksia sekä maa-aineslupia. Ympäristönsuojelussa annetaan myös paljon erilaisia lausuntoja.

Tavoitteena on taata toimialueen asukkaille terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja ekologisesti kestävä elinympäristö. Ensisijaisesti neuvonnalla, ohjauksella ja yhteistoiminnalla pyritään ehkäisemään ympäristöongelmia ennakolta ja saamaan positiivisia ympäristövaikutuksia aikaan. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaisella on myös käytössään hallinnolliset pakkokeinot, kuten toiminnan keskeyttäminen ja uhkasakon määrääminen ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan laillisuuden palauttamiseksi.

Toimintaohje

Ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa ota yhteyttä Lapinlahden ympäristöasiantuntijaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Liittyvät palvelut