Eläinsuojien ilmoituslomake

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen ja koskee vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja.

Verkkoasiointi

Eläinsuojien ilmoituslomake

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja, kuten eläinsuojia. Toiminnan ilmoituksenvaraisuuden ja toimivaltaisen lupaviranomaisen määrittämisessä käytettävät eläinyksikkökertoimet löytyvät ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteestä 3.

Liittyvät palvelut