Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Lapsen tuen tarpeet pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhain. Tuen tarvetta arvioidaan ja suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan/esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan vastuulla on tukea tarvitsevien lasten kuntoutuksen ja erityisopetuksen suunnittelu, toteutus sekä arviointi. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja konsultoi ja kiertää varhaiskasvatusyksiköissä.

Yhteystiedot

Tikkanen, Tarjavarhaiskasvatuksen erityisopettaja