Sidonnaisuus

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. 

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitus