Koulunuorisotyö

Mikä koulunuorisotyö?

Koulunuorisotyöntekijä matalan kynnyksen aikuinen, joka on läsnä koululla nuorten vapaissa tilanteissa. Hän on koululla nuoria varten ja juttuseuraa saa helposti ja nopeasti myös ongelmatilanteissa.

Koulunuorisotyöntekijä ryhmäyttää luokkia, oppilasryhmiä, sekä kouluyhteisöä. Tavoitteena on antaa nuorille valmiuksia vuorovaikutukseen ja saada ryhmät toimimaan hyvässä yhteishengessä, jotta koulu on viihtyisä kaikille. Koulunuorisotyöntekijä tukee oppilaiden osallisuutta koulun arjessa ja sen ulkopuolella, tuomalla nuorten mielipiteitä ja näkemyksiä kuuluviin. Hän opettaa myös vastuunkantamisesta toisista ja ympäröivästä maailmasta. Koulunuorisotyö antaa tietoa eri teemoista, joita nuori elämässään kohtaa. Näitä voivat olla esimerkiksi seksuaalisuus, päihteet, sosiaalinen media, pelaaminen sekä elämänhallintataidot. Koulunuorisotyöntekijä kuuntelee nuorten, sekä koulun toiveita, jotta ajankohtaisia teemoja päästäisiin heti nostamaan esille.

Nuorten ja koulun tarpeen mukaan koulunuorisotyöntekijä voi toteuttaa luokittain erilaisia ohjauskokonaisuuksia oppituntien tilalla. Kokonaisuudet edistävät mm. omien mielipiteiden muodostamista, tietoutta eri teemoista sekä vastuullisuudesta omista tekemisistään.

 

 

Litmanen, Roopekoulunuorisotyöntekijä