Ajankohtaiset kaavahankkeet

Lapinlahden Iso-Petäjämäen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Savossa, Lapinlahden kunnassa, noin 8 kilometriä kuntakeskuksesta koilliseen. Alue sijaitsee Lapinlahden kunnan ja Iisalmen kaupungin kuntarajan läheisyydessä, Iisalmentien itäpuolella. Metsäinen ja soinen suunnittelualue sijaitsee pääasiassa erillään muusta yhdyskuntarakenteesta. Alue on harvaan rakennettu ja se on korkeusolosuhteiltaan vaihtelevaa ja mäkistä.

 

 

Savolan alueen tuulivoimapuisto

Suunnittelualue sijaitsee noin 4 km Varpaisjärven taajamasta lounaaseen ja noin
14 km Lapinlahden kuntakeskuksesta kaakkoon. Alue sijoittuu Kivimäen, Pienimäen, Suurimäen, Korpisenniemen ja Kuikkasuon
väliselle alueelle. Luoteessa alue rajautuu Kuikkasuon luonnonsuojelu- ja Naturaalueeseen ja muilta osin metsä- ja suoalueisiin.

Tielammen alueen tuulivoimapuisto

Suunnittelualue (n. 800 ha) sijaitsee Lapinlahden kunnan ja Iisalmen kaupungin kuntarajan
tuntumassa rajautuen siihen. Matkaa kummankin kunnan keskusta‐alueelle on noin 11 km.
Lähimmät taajama‐alueet ovat Iisalmen keskustan eteläpuolella oleva Peltosalmi ja Lapinlah‐
den keskustan pohjoispuolella oleva Nerkoon taajama‐alue. Matkaa kummastakin taajamasta
on noin 6–7 km suunnittelualueelle.

Nerkoon osayleiskaavan päivittämisessä huomioidaan uuden tiesuunnitelman mukaiset rajoitteet ja uudet mahdollisuudet alueen kehittymisen kannalta.

Kaavamuutos käsittää koko osayleiskaava-alueen. Suunnittelualueen koko on noin 470 ha.

Porkkalan biokaasulaitoksen asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Porkkalan alueella noin 15 kilometriä Varpaisjärven keskustasta koilliseen. Suunnittelualueeseen kuuluu metsätalouskäytössä olevan kiinteistön 402-426-6-42 koillisosa.  Suunnittelualueen koko on noin 3,4 ha. Suunnittelualueen sijainti on esitetty kansikuvassa.

Linna, Ramitekninen johtaja
Haverinen, Raimorakennustarkastaja