Katu- ja yleisten alueiden luvat

Katu- ja yleisten alueiden luvat

Työskentely katualueella tai muulla yleisellä alueella vaatii luvan. Lupa on haettava vähintään 1 kk ennen töiden aloittamista. Mikäli kaivu työhön liittyy johdon tai laitteen sijoittaminen katu- tai yleiselle alueelle, tulee tulee hakemuksen liitteeksi laatia sijoituslupahakemus.