Tarkastukset

Öljylämmityslaitteiston katsastus

Katsastuksen suorittaa laitteiston asentaneen toiminnanharjoittajan pyynnöstä pelastuslaitos, puh. 044 7187160. Katsastusta tulee pyytää heti asennustyön valmistuttua esittämällä laitteiston katsastustodistus.

Sähköasennusten käyttöönottotarkastus

Tarkastuksen suorittaa sähköurakoitsija. Sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja on esitettävä loppukatselmuksessa.

Ilmanvaihtolaitteiston säätö ja mittaus

Säädön suorittaa yleensä ilmanvaihtolaitteiston urakoitsija ja mittauspöytäkirja on esitettävä loppukatselmuksessa.

Erityistarkastukset

Rakennuslupapäätöksessä on mahdollista määrätä myös erityiskatselmuksia kuten:

-väestönsuojan tarkastus ja painekoe
-ilmanvaihtolaitteiston tarkastus
-merkki- ja turvavalaistuksen tarkastus
-erityinen palotarkastus
-terveystarkastajan suorittama käyttöönottotarkastus

Rakennusvalvonta, Pohjois-Savon pelastuslaitos antavat lisätietoja näistä tarkastuksista.

Loppukatselmuksessa on esitettävä työmaan kvv-ja iv-tarkastusasiakirja, johon on kirjattu kaikki tarkastukset, kokeet ja huomautukset. Loppukatselmuksessa on esitettävä kvv-ja iv-laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet kansioon koottuna. Kansioon liitetään myös hyväksytyt kvv-ja iv-loppupiirustukset.

Yhteystiedot

Haverinen, Raimorakennustarkastaja
Partanen, Inkeripalvelusihteeri