Rakennusvalvonta ja -luvat

Rakennettu ympäristö vaikuttaa kaikkien viihtyvyyteen. Rakennusvalvonnan ja lupajärjestelmän tarkoituksena on ennalta varmistaa se, että rakennettavaksi suunniteltu rakennus soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Lisäksi rakennuksen tulee täyttää käyttötarkoituksen edellyttämät rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset.

Asemakaava-alueella rakentamista ohjaa voimassa oleva asemakaava ja Lapinlahden kunnan rakennusjärjestys. Kaavoittamattomalla alueella rakentaminen voi vaatia poikkeusluvan tai suunnittelutarveratkaisun ennen rakennusluvan myöntämistä.

Toimenpideluvista ja ilmoituksesta on määrätty asetuksessa ja rakennusjärjestyksessä. Rakennusvalvontaviranomaiselta saa neuvoja rakentamiseen liittyvissä asioissa

Kun suunnittelet uuden rakennuksen rakentamista, vanhan korjaamista / laajentamista tai muuta toimenpidettä, ole yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Yhteystiedot

Haverinen, Raimorakennustarkastaja
Partanen, Inkeripalvelusihteeri