Julkaisut

Toiminta-avustusten hakuaika 1.-29.2.2024

Julkaistu 1.2.2024 Muokattu 2.2.2024

LAPINLAHDEN KUNTA julistaa jaettavaksi vuoden 2024 toiminta-avustukset 

 

yleishyödyllisille yhdistyksille ja yhteisöille 

nuorisojärjestöille 

kulttuurijärjestöille 

liikuntajärjestöille 

 

Avustuksia voivat hakea lapinlahtelaiset yhdistykset, järjestöt, kylätoimikunnat tai muut yhteisöt toimintansa rahoittamiseen. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä yksityisille henkilöille tai yrityksille. 

 

Avustushakemus tulee tehdä ja lähettää sähköisesti. Hakemus on kunnan kotisivuilla  

https://www.lapinlahti.fi/fi/kunta-ja-paatoksen-teko/avustukset 

 

Ennen hakemuksen täyttämistä pyydämme lukemaan Lapinlahden kunnan avustussäännön 2023. Avustusääntö löytyy kunnan sivuilta hakulomakkeen yhteydestä. 

 

Hakemuksesta on käytävä selville avustuksen kohteena olevan toiminnan tarkoitus ja laajuus sekä kokonaiskustannus ja haettavan avustuksen määrä. Hakemukseen on merkittävä, mistä määrärahasta avustusta haetaan. Samaan tarkoitukseen ei voi saada avustusta useammasta määrärahasta.  

 

Investointihankkeiden osalta ensisijainen rahoituslähde on Ylä-Savon Veturin hankerahoitus. 

 

Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen voimassa olevat säännöt, viimeksi hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) ja tilintarkastuskertomus sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma kaudelle, jolle avustusta haetaan. Uusien hakijoiden on annettava tiedot täydellisinä. Aikaisemmin avustusta saaneet yhdistykset ilmoittavat muutokset nimenkirjoittajiin ja yhteisön sääntöjen osalta. Lisäksi tulee antaa selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä. 

 

Avustukset ovat haettavissa 29.02.2024 saakka. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

 

Lisätietoja antavat: hallintojohtaja Ulla Nikulainen 040 4883211 ja liikunta-avustusten osalta Hanna Pohjola 040 0571 223 

 

Kunnanhallitus 

Jaa sivu: