Eläinsuojelu ja löytöeläimet

Eläinsuojelu ja löytöeläimet

Eläinsuojelusta säädetään eläinsuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kivulta, kärsimykseltä ja tuskalta sekä edistää eläimen hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. Eläinsuojelu hoidetaan yhteistyössä Siilinjärven kanssa.

Eläinsuojelutarkastuksia tehdään, kun epäillään eläinsuojelulainsäädännön vastaista toimintaa. Eläinsuojelutarkastuksia tehdään myös säännöllisesti ilman epäilyä ammattimaisesti tai laajamittaisesti seura- tai harrastuseläimiä pitäviin kohteisiin. Epäillessäsi eläinsuojelulainvastaista eläinten kohtelua voit tehdä eläinsuojeluilmoituksen. Eläinsuojeluilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella alla olevan linkin kautta. Eläinsuojeluilmoituksen voi tehdä myös suoraan valvontaeläinlääkärille sähköpostitse osoitteeseen valvontaelainlaakari@siilinjarvi.fi

Eläinsuojelulain mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Lapinlahden kunnan löytöeläimet ottaa vastaan Kuopion kaupungin löytöeläinsuoja, Eläinhoitola Ilo, arkisin klo 12-17 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 12-16. Eläinhoitola Ilon henkilökunnan tavoittaa puhelimitse numerosta 045 7839 7721.