Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on luoda edellytyksiä kohti avoimia työmarkkinoita työttömyyden jälkeen.

Palvelu

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on lakisääteistä sosiaalipalvelua, joka Lapinlahden kunnassa järjestetään työllisyyspalvelujen toimesta. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa. Kuntouttavaan työtoimintaan voi liittää myös muita palveluja edesauttamaan tavoitteiden saavuttamista. Kuntouttavassa työtoiminnassa voi olla kunnan omissa toimipisteissä, nuorten työpajalla sekä yhteistyö yhdistyksissä, kuten seurakunta, Pyöris, Toky ry, Portaanpään kristillinen opisto, vapaaehtoiskeskus Hoijakka, Lapinlahden työttömien tuki ry, Lapinlahden 4H -yhdistys, Lastu ry ja Lapinlahden käsityökeskus.

Ehdot ja kriteerit

Palvelua saadaksesi sinun tulee olla työtön työnhakija ja sinulle tulee olla laadittu aktivointisuunnitelma tai monialainen työllistymissuunnitelma.

Toimintaohje

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen tai kuntakokeilun viranomainen laativat asiakkaan kanssa. Keskustele kuntouttavasta työtoiminnasta oman virkailijasi kanssa. Mikäli olet jonkin muun sosiaalipalvelun asiakas (esim. sosiaalityö, päihde- tai mt-palvelut), voit saada lähetteen kuntouttavaan työtoimintaan myös tätä kautta. Jos et vielä ole työnhakijana, ilmoittaudu ensin työttömäksi työnhakijaksi tyomarkkinatori.fi -sivustolla. Omavirkailijasi ottaa sinuun yhteyttä ja voitte yhdessä sopia sinulle parhaiten sopivista palveluista.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua, jos on ollut työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on:

  • parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia
  • vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä
  • parantaa osallistujien arjen- ja elämänhallintaa.

Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Viranomaiset tekevät osallistujan kanssa aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189